Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Durumunun Tespiti ve Uygulamaya İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır


Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Durumunun Tespiti ve Uygulamaya İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır
 
15 Eylül 2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmi Gazete ’de Ticaret Bakanlığınca , “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır.
 
Tebliğde, genel itibariyle TTK m. 376’da yer alan hükümlere yer verilmiş olup, önemli bir düzenleme olarak 1/1/2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının dikkate alınmayabileceği hükme bağlanmıştır.
 
Söz  Konusu tebliğin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla