2018 Yılı İlk Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı2018 Yılı İlk Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı
 
03.04.2018 tarih ve 48 Seri Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2018 yılı ilk geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 4,54 (yüzde dört virgül ellidört)  olarak tespit edilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
 
Sirkülerin tam metni aşağıya alınmıştır.
 
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
                                                                            
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 48
  
Konusu        : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi     : 03/04/2018
Sayısı    : KVK-48 / 2018-2 / Yatırım İndirimi - 34
İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
                            

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,54 (yüzde dört virgül ellidört) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur,

Saygılarımızla