2019 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlenmiştir

Ref. No: 2019-007

2019 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlenmiştir
 
31 Aralık 2018 tarih 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 82 sıra numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan maktu ve nispi harç tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak belirlenmiştir.
 
Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.
 
1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde belirlenmiş olan maktu ve nispi harç tutarlarının yer aldığı tabloya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla