2019 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden İstisna Çocuk Zammı Tutarları Belirlendi

Ref.No: 2019-010

2019 Yılının İlk Yarısında  Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden İstisna Çocuk Zammı Tutarları Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 08.01.2019 tarih  27998389-010-06-02-287 sayılı Genelgesi ile 01/01/2019 – 30/06/2019 döneminde geçerli olacak memur maaş katsayıları belirlenmiştir.
 
Genelgede yapılan açıklamalara göre aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı; 0, 130597, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı ; 2,044187, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise ; 0,041416 olarak belirlenmiştir.
 
Kıdem Tazminatı Tavanı
 
Genelge ile belirlenen katsayılara göre  yapılan hesaplama sonucu 01.01.2019 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı 6.017,60 TL olarak tespit edilmiş ve Genelge’nin 4. maddesi ile duyurulmuştur.
 
Çocuk Yardımı
 
Devlet memurlarına, bütçe kanunlarıyla veya Bakanlar Kurulunca belirlenen memur maaş katsayısıyla; - 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklara 500, diğer çocuklar için ise 250, gösterge rakamının çarpımı ile bulunacak tutarda aile yardımı ödenmekte olup, bu tutarı geçmeyen çocuk yardımları veya zamları da gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.

Buna göre 2019 yılının ikinci altı aylık döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden müstesna çocuk yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.
 
  • 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için        500 x 0,130597= 65,30 TL
  • Diğer çocuklar için                                             250 x 0,130597= 32,65 TL 
Genelgenin tamamına aşağıda'ki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Yıklayınız

Saygılarımızla