7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Ödemeler İçin Son Gün 28 Şubat 2019

Duyuru 2019-03

 
7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Ödemeler İçin Son Gün 28 Şubat 2019

Bilindiği üzere 27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Kanun ile 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklik ile  Kanunun 10 uncu maddesinin on üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere yapılandırılan borçların Aralık 2018 ve Ocak 2019’da ödenmesi gereken taksitlerinin ödeme süreleri 28/02/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca 28/12/2018 tarihi itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçluların ise 28.02.2019 tarihine kadar geç ödeme zammıyla beraber borçlarını ödemeleri halinde söz konusu kanun hükmünden faydalanabilecekleri açıklanmıştır.

Bu kapsamda Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi zorunlu olduğundan 28/02/2019 tarihine kadar söz konusu ödemelerin yapılması gerekmektedir.

Saygılarımızla